פתרונות לניהול הון אנושי2018-07-31T13:04:50+03:00

תחומי ההתמחות שלנו

שיפור ביצועים ביחידות HR
  • טיוב, שיפור והתאמת תהליכי משאבי אנוש לצורכי הארגון
  • התאמת מבנה ארגוני והגדרת תפקיד צוות משאבי אנוש לתמיכה ביעדי הארגון
בניית מתודולוגיה לתהליכי HR
  • ייעוץ בבחירת כלים ומערכות HR
  • אפיון צרכים למערכות HR
  • ניהול פרויקט הטמעת מערכות HR
DIGITAL HR
  • ייעוץ בבחינת כלים תומכים לתהליכי HR
  • יישום ותחזוקת מערכות מתקדמות לניהול המשאב האנושי
שירותי תפעול HR
  • בניית מודל שירות מש"א מרכזי לעובד
  • תפעול שירותי HR