בריאות2017-05-21T15:26:30+03:00

בריאות

ענף הבריאות עובר, בעשורים האחרונים, שינויים דרמטיים, אשר משפיעים על אופיו הייחודי של הענף הן במרפאות הקהילה והן בבתי החולים. המורכבויות המבניות בענף, בשילוב גורמים נוספים כגון: שינויים והתאמות רגלוטריות, הזדקנות האוכלוסייה ועליית שיעור המחלות הכרוניות, והעברת טיפולים מורכבים לקהילה, מחייבים את השחקנים הפועלים בזירה לחשוב אחרת ולהתאים עצמם למציאות המשתנה. אחד השינויים המרכזיים עליו ניתן להצביע הינו שינויי שמן של "קופות החולים" ל"שירותי בריאות". שינוי המבטא את שאיפתן לקדם אורח חיים בריא מתוך הבנה כי ניהול חווית המטופל כרפואה מונעת תשפר שביעות רצון ותקדם את איכות הטיפול הרפואי.

אתגרים מרכזיים בתחום הבריאות

 • סביבה עסקית משתנה ותחרות גוברת
 • ירידה מתמשכת בזמינות הרפואה הראשונית
 • שינוי תרבות ארגונית ,ניהולית-שמרנית, בסביבה מסורתית
 • עמידה בסטנדרטים, ברגולציה ותקני איכות מחמירים
 • מעורבות של גורמים מקצועיים רבים במתן שירות ללקוח
 • יצירת קשר בין שירותי הבריאות בקהילה לבתי החולים ולהפך

פתרונות

 • ליווי יחידות ארגוניות בתהליכי שיפור ביצועים – בבתי חולים ובמרפאות הקהילה פיתוח מנהיגות וניהול שינוי – ליווי תהליכי שינוי וצמיחה תוך התייחסות להיבטים מבניים-תהליכים, וכן להיבטים אישיים ובין-אישיים
 • תכנון גיבוש והטמעה של תורות הפעלה ליחידות ארגוניות בקהילה ובבתי חולים הטמעת תהליכים ארגוניים ועסקיים – פיתוח ויישום מתודולוגיות להטמעת שינוי ולהטמעת תהליכים וכלים לשיפור אפקטיביות
 • הטמעת מערכות מידע ומערכות עסקיות – פיתוח, הדרכה והטמעה של כלים ומערכות עסקיות, ליווי צוותי שיפור פנמיים, הכשרות מדריכים
 • פיתוח למידה והדרכה – פיתוח תכניות למידה וכלי הדרכה ניהול והטמעה למגוון אוכלוסיות, במגוון מתודולוגיות
 • תכנון הקמה והדרכה – של מערכי שירות ומיומנויות שירות תוך התייחסות דיפרנציאלית לקהלי יעד שונים