פתרונות ניהול ולמידה2017-11-23T13:46:59+03:00

מומחים במתן פתרונות הדרכה והטמעה לארגונים גלובליים ומקומיים

תחומי ההתמחות שלנו

ניהול שינויים

 • מיתוג ותקשור

 • הגדרת תפקידים ותהליכי עבודה

 • הכשרת מובילים

 • יישום והטמעה

שירות ומכירות

 • פיתוח תפישת שירות ומכירות

 • הכשרת מנכלים, צוותים ועובדים

 • הכשרת שטח (OJT)

 • הטמעת תהליכים

 • שיפור תהליכים וביצועים

ניהול ומנהיגות

 • הגדרה והטמעה של חזון, ערכים ותפישות מנהיגות
 • הכשרת מנהלים, בכל הדרגים
 • בניה ופיתוח של צוותי ניהול
 • תהליכי אימון למנהלים בכירים

פיתוח פתרונות למידה

 • אקדמיה ומסלולי הכשרה
 • למידה מקצועית
 • למידה מתוקשבת
 • למידה התנהגותית (ניהול ומנהיגות, שירות ומכירות)