אסטרטגיית לקוח ורב ערוציות2017-10-08T13:36:00+03:00

גיבוש אסטרטגיה רב ערוצית

מיצוי פוטנציאל הלקוח

 • הגדרת הלקוח החדש והקיים
 • ניתוח מחזור חיי הלקוח
 • ניהול לידים ואקטיבציה
 • מודלי נטישת לקוחות
 • חווית לקוח
 • מודלים לחיזוי התנהגות צרכנית
 • תמחור מוצרים ושירותים, בדיקות רווחיות

יצירת תמהיל ערוצים

 • ניתוח תמהיל הערוצים הקיים
 • בניית תמהיל הערוצים
 • טכנולוגיה רב ערוצית
 • מידול משמעויות הסטה בין ערוצים
 • תפישת שירות עצמי

הגדרת והקמה של מערכים ארגונים

 • הקמת מערכי CIC (מוקדי לידים, תמיכת מכירות, מכירות ושירות)

 • הקמת גופי מטה תומכים ביחידות CIC
  (או"ש, תהליכים, פרויקטים, מנהלת מידע)

הגדרת מודלי הפעלה תומכים

התאמת המבנה הארגוני

 • ממבנה מבוזר לאחוד
 • הסטה למיקור חוץ

התאמת מודל ההפעלה לטרנספורמציה

 • חלוקת סמכויות בין Front ל- Back
 • חלוקת סמכויות בין פרונטלי ללא פרונטלי
 • הקמת גופי תמיכת מכירות במודל הפעלה מת"ל

יעילות תפעולית בפן ערוצי קשר עם הלקוח

 • אופטימיזציה ערוצית
 • עלות אינטראקציה פר ערוץ
 • מודל מבוסס מיומנות
 • הפחתת העלות ליחידה נמכרת

ניהול תהליכי הערכות לטרנספורמציה ארגונית

מבנה ארגוני

 • הגדרת מבנה ארגוני
 • הגדרות תפקיד ופרופילי גיוס
 • עבודת ממשקים
 • מהלכי מרכוז
 • הקמת מערכי תמיכת מכירות
 • הקמת מוקדים

 • טרנספורמציה בסניפים פרונטליים

תהליכים

 • שיפור תהליכים

 • חלוקת תהליך לפי מיומנויות

 • חלוקת תפקיד לפי זיקות

 • הסטת תהליכים לשירות עצמי

 • דיגיטליזציה של תהליכים

 • מתודולוגיית Seamless

מערכות

 • כתיבת איפיונים עסקיים
 • תמונת לקוח
 • בחירת מערכות
 • טכנולוגיה דיגיטלית

תשתיות ארגוניות

 • בחינת פוטנציאל הסטה למיקור חוץ
 • בחירת ספק מיקור חוץ
 • ניהול קמפיינים
 • חילול לידים

מדידה ובקרה

 • התאמת יעדים
 • התאמת מדדים
 • שגרות ניהול

ניהול מהלכי הקמה יישום והטמעה

מנהלת תהליך

 • בניית תוכניות עבודה
 • ניהול משימות
 • ניהול תקציב
 • סטאטוסים וועדות היגוי

פיילוטים

 • מדדי הצלחה
 • תכנון פיילוט
 • ניהול פיילוט
 • ניתוח תוצאות
 • תכנון ויישום הרחבה

פיתוחים במערכות מידע

 • אפיונים עסקיים
 • אפיונים טכנולוגים
 • בחירת טכנולוגיה
 • ליווי הפיתוח
 • ליווי עליה לאוויר

הקמת מערכים ארגוניים

 • תוכנית פעולה
 • פרוייקטי הקמה
 • ניהול שינויים

הטמעה וניהול שינוי

 • תוכנית הרחבה
 • ליווי מנהלים ועובדים
 • ניהול שינוי