הטמעת תהליכים ומערכות2017-05-21T15:26:30+03:00

השינויים התכופים בארגונים, הן בהיבטים עסקיים והן בהיבטים תפעוליים, יוצרים במקרים רבים, צורך בהתאמה של תהליכים, שיטות ומערכות – ולעיתים אף בהגדרה מחדש של אלה. האתגר הניצב בפני הארגון הוא תפקוד מיטבי ואפקטיבי במצב נתון ובו זמנית שדרוג כלל התהליכים והמערכות לצורך התמודדות עם מצב עתידי, משופר. זאת תוך כדי רתימת המשתמשים לתהליך ויצירת מודעות לשינוי הנדרש, שכן ללא תקשור נכון של התהליך עלולות להיווצר התנגדויות. בנוסף יש לתת את הדעת להטמעת תהליכים, כלים ומערכות בקרב משתמשים, שכן ללא תהליך של הכשרה וניהול השינוי עלולים המשתמשים להמשיך בהרגלים הישנים ולהימנע מליישם תהליכים או מערכות חדשות. מעקב ובקרה, פיתוח מנגנונים של מעקב ובקרה אחר יישום התהליכים והשימוש במערכות בטווח המיידי, הבינוני והארוך, יהוו הבטחה לניהול במקביל של שגרה ושינוי.

השירותים שלנו