שירותי אדמיניסטרציה בתחום הלמידה2017-05-21T15:26:27+03:00

תהליכי למידה בארגון כבר מזמן הפכו לחלק קריטי מפיתוח וטיפוח העובדים בארגון, ומהווים תשתית אסטרטגית לשימור והעצמת ההון האנושי. על מנת לאפשר תהליכים אלו באופן שייצר אפקטיביות ארגונית, על הארגון לקיים ולתחזק תשתית יציבה שתתמוך בתהליכים אלו. על הארגון לאפשר הנגשת למידה, התאמת למידה וכן מעקב אחר ביצועים, זאת כדי לבחון ולוודא שהמענה תואם לצורך שהוגדר.

נירם גיתן מתמחה ביצירה ובתפעול התשתית הארגונית והטכנית המאפשרת למידה נכונה ויעילה בארגון.

תחומי ההתמחות שלנו

 • ניהול ותפעול תהליכי הלמידה בארגון
 • ייעוץ על שימוש אפקטיבי במערכת הלמידה והתאמה לצורכי הארגון
 • סל פתרונות למידה טכנולוגיים
 • הטמעת מערכות למידה – שליטה במערכות למידה LMS ומתודות למידה מגוונות

השירותים שלנו

 • עבודה עם מערכות ניהול למידה (LMS)
 • ניהול משאבי למידה
 • הקמת תכניות למידה, תשתיות למידה ופריטי למידה: לומדות / למידה בכיתה / כיתה וירטואלית / קרא וחתום / מבחנים וסקרים
 • תקשורת תכניות למידה (מתוך מערכת הלמידה או בתהליך מקביל במיילים / מובייל)
 • תזמון ותיאום למידה: מרצים, תאריכים, כיתות וכו'
 • QA על תכני למידה: בדיקה טכנית ובדיקה תוכנית
 • תיעוד למידה ונתונים
 • הפקת דוחות
 • ניתוח דוחות, מעקב ומדידת ביצועי עובדים

  – מעקב אחר הסמכות עובדים

  – מעקב אחר השלמות למידה

  – ניתוח ROI ומדדים תפעוליים

  – ניתוח אפקטיביות הלמידה: סקרי שביעות רצון, מבחנים (רמה 1 עד 3 לפי קירק פטריק)

המוצרים שלנו

תכנון והקמת תוכנית למידה / הסמכה
מדריכים למשתמש על טכנולוגיות למידה
תקשור תכניות למידה
מדידת תהליכי למידה