מצוינות תפעולית2017-05-21T15:26:30+03:00

מצוינות תפעולית עוטפת את כלל ממדי הארגון. החל מהגדרת התשתיות המשאבים, דרך התהליכים והמבנה הארגוני, ועד למדדי הבקרה הנגזרים מהאסטרטגיה התפעולית והעסקית. הטמעת ערכים של מצוינות תפעולית בכל ממדי הארגון מייצרת ארגון חסכוני, אפקטיבי זריז וגמיש (Agile) אשר חותר לשיפור מתמשך אל מול אתגרים בסביבה דינמית וחוסר וודאות. אנחנו, בקבוצת נירם גיתן, בעלי ניסיון רב בבנייה, ליווי ויישום מצוינות תפעולית בארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, תוך התאמה ודיוק הפתרון לאופי והצרכים הספציפיים של הארגון.

תחומי ההתמחות שלנו

 • אבחון ארגוני 360
 • תהליכי התייעלות ארגונית
 • תמיכה בטרנספורמציה ארגונית (שינוי אסטרטגי, רגולטורי, דיגיטלי)
 • אופטימיזציה משאבים – כ"א, ייצור, לוגיסטיקה, שטחים
 • בניית מערכות הנעה ומודלי תגמול
 • הגדרת תפישת הפעלה ליחידות ארגוניות
 • אנליזה עסקית – שיפור ביצועי הארגון באמצעות כלי אנליזה מתקדמים

השירותים שלנו

אבחון ארגוני 360

 • אבחון של ארגון / יחידה בכלל מימדי פעילותה
 • ניתוח מצב קיים:

  – ראיונות ותצפיות לאיסוף מידע איכותני

  – כרייה וניתוח נתונים ע"י שימוש בכלי ניתוח מתקדמים המותאמים לעולם ה-big data המאפשרים ניתוח תהליכים bottom up והצגתם בכלים ויזואליים כפי שהם מתרחשים בפועל

 • מיפוי ומיקוד של הפערים וההזדמנויות המרכזיים והשפעתם על ביצועי הארגון
 • ניתוח חלופות וביצוע בדיקות היתכנות למתווה פעולה מומלץ לשיפור ביצועים
 • הגדרת תפישת פתרון וכיווני פעולה מתועדפים בשיתוף הנהלת החברה

התייעלות ארגונית

 • מבנה ארגוני
 • מיכון תהליכים ושיפור תמיכת מערכות מידע בפעילות
 • שיפור תהליכי עבודה וממשקים
 • מערכות הנעה, תגמול ותמריצים לשיפור ביצועים
 • תקינת כ"א

 • תהליכי בקרה ומדידה

תמיכה בטרנספורמציה ארגונית

 • שינוי אסטרטגי, רגולטורי, דיגיטלי
 • סקירה ארגונית המותאמת לאג'נדה ניהולית
 • בחינת התאמת האסטרטגיה התפעולית לשינויים בסביבה העסקית
 • יצירת תמונת פערים אינטגרטיבית והבניית מודל קבלת החלטות
 • הובלת דיוני הנהלה לגיבוש תוכנית פעולה לתמיכה בשינוי ארגוני נדרש

יישום שינויים באסטרטגיה תפעולית

 • הקמה / מיזוג יחידות וארגונים

 • טיוב תהליכי עבודה ובחינת אפקטיביות ע"י מדדי הצלחה
 • התאמות במערכות מידע – מיכון תהליכים
 • הטמעת מתודולוגיות Best Practice
 • הטמעת מערכי מדידה, תגמול ושגרות נלוות

אנליזה עסקית

 • שירותי אנליזה מבוססי כלי כריית תהליכים
 • גזירת תובנות עסקיות לשיפור ביצועים

 • ניתוח BIG DATA לזיהוי תופעות / מגמות המשפיעות על ביצועי הארגון

המוצרים שלנו