מערכי שירות ומכירה2018-02-07T15:39:09+03:00

מערכי שירות ומכירה הינם הממשק העיקרי של הארגון עם לקוחותיו ומהווים חלון הראווה עבורו ומכאן חשיבותם הגדולה. נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית מציעה פתרונות משולבים, הכוללים תכנון, הקמה ושיפור ביצועים במערכי שירות ומכירה. פתרונות אלה מאפשרים לארגון ליצור מצוינות בתהליכי מכירה ושירות כתשתית אסטרטגית למימוש יעדים. כל זה מלווה ביצירת מעטפת תפעולית חזקה.

מוקדים
מערכי מכירה
מערכי שירות

מוקדים

טרנספורמציה בניהול מוקדים

הקמה ומיקור חוץ

שיפור ביצועים

 • תפקידים
 • מיומנויות
 • חלוקת אחריות
 • ממשקים
 • תמיכה באפיון צרכים
 • כתיבת RFP
 • תמיכה בבחירת מערכת
 • ניהול פיילוטים
 • הגדרת תהליכי עבודה תומכים
 • תכנון ראשוני וגיבוש המטרות האסטרטגיות
 • ניתוח ROI
 • בחירת קרקע תפעולית להקמת המוקד (In-source , In-house , Outsource)
 • בניית ספר הפעלה מפורט למוקד
 • ניהול פרויקט ההקמה
 • ליווי יישום והטמעה
 • ליווי בחירת ספק – כתיבת RFP וניהול התהליך מול הספקים הפוטנציאליים
 • בחירת מערכות מידע וכתיבת אפיונים
 • הגדרת ממשק העבודה בין הלקוח לספק
 • ניהול פרויקט ההקמה
 • ליווי יישום והטמעה
 • בחינת הפעילות ואיתור פוטנציאל לשיפור ביצועים
 • תכנון תקינה
 • שיפור תהליכים קיימים ובניית תהליכים חדשים
 • בניית תמהיל שיחות נכנסות ויוצאות
 • הגדרת והטמעת שגרות ניהול
 • שיפור מערך בקרה ומדידה
 • ניהול סקילים
 • בניית ושיפור מודל תגמול
 • הגדרת רמות שירות
 • התאמת תפעול המוקד וערוצי השירות לשינויים ולמגמות בשוק (מדיה חברתית, רגולציה וכד')
 • ניתוח היקפים – פניות, זמינות, ערוצי פניה
 • מדידת מקצועיות ותפוקות נציגים
 • בקרת תקציב
 • תמיכה באפיון צרכים
 • כתיבת RFP
 • תמיכה בבחירת מערכת
 • ניהול פיילוטים
 • הגדרת תהליכי עבודה תומכים

מערכי מכירה

יישום מתודולוגיה לניהול משפך לידים

מכירה לעסקים B2B

מכירה לפרטיים B2C

 • הטמעת מתודולוגיה לניהול קמפיינים
 • בניית תהליכים וכלים
 • ליווי בחירת מערכת, יישום והטמעה
 • הגדרת תהליכי מדידה ובקרה

מערכי שירות

שירות לעסקים

שירות לפרטיים

ניהול ושיפור ביצועי רשת

 • תכנון כמות נקודות ופריסה
 • הגדרת תכולות מנוהלות ברמת סניף
 • המלצות לריכוז או ביזור סמכויות