הדרכת שירות ומכירות2017-05-21T15:26:30+03:00

לנירם גיתן פתרונות ניהול ולמידה מגוון פתרונות עבור ארגונים לניהול ושיפור פעילות השירות והמכירות בארגון. הפתרונות המוצעים מתבססים על ידע ומתודולוגיה שפותחו בנירם גיתן בהתאמה למאפייני הענף, מאפייני הארגון ותחומי הפעילות. בשוק תחרותי בו מערכי טכנולוגיה ותפישות עולם הופכים דומים עד כדי כאב, הבידול המהותי בין חברות הינו הטאלנט האנושי ומערכי מכירות ושירות. בשוק זה, לקוחות וצרכנים מעוניינים לחוש אמון עמוק בספק בו בחרו. הם מצפים שיעריכו אותם, יבינו אותם, יכבדו אותם ובעיקר שיספקו להם ערך מוסף ברור אל מול כל השקעה כספית, קטנה כגדולה. על חברות, שמטרתן לעמוד בציפיות אלה, להטמיע את התפישה כי שירות מתחיל בעבודה פנימית בין יחידות שונות ולא רק באותם נותני שירות המתממשקים ישירות עם הלקוח. מדובר בתרבות וערכים המשפיעים הן על עובדי החברה והן על הלקוחות.

ההתמחות שלנו

בעולם מורכב ומשתנה בו מתעצבות מחדש מערכות היחסים בין ארגונים ללקוחות מסייעת קבוצת נירם גיתן ללקוחותיה לשפר ביצועים וקשרי לקוחות מבית ומחוץ, תוך מתן מענה על האתגר הקשה מכל: יישום איכותי לאורך זמן. החברה מלווה את הלקוח בתהליך הפיכת תפיסת עולם למציאות בשטח, זאת תוך שימוש במתודולוגיות ייעוץ, למידה, הדרכה והנחייה התפורות ומותאמות לענף, לתרבות ולמקומו של הארגון במחזור חייו.

השירותים שלנו

הטמעת תפישת לקוח מתקדמות ושיפור ביצועי שירות ומכירות במערכים גלובליים

 • ניהול מכירות ממוקד לקוח
 • ניהול רגעי אמת במסע הלקוח
  TABP – Trusted Advisor & Business Partner
 • הובלת מהלך הטמעה Design to Order

העצמת יכולות של בעלי תפקידים בממשק לקוח – תפישה מיומנויות וכלים

 • מנהלי מכירות
 • מנהלי לקוחות
 • מנהלי שירות במוקדים
 • מנהלי חווית לקוח
 • מובילים מקצועיים בסביבת לקוח

 • נציגי שירות / מכירות
  – טלפוניים
  – פרונטאלי
  – דיגיטלי
 • אימון בעלי תפקידים בממשק לקוח

חיזוק יכולות הארגון בניהול חווית הלקוח

 • גיבוש תורות הפעלה וכלים לניהול לקוחות ושיפור ביצועים
 • שירות פנימי כמנוע צמיחה
 • חיזוק מחלקות מקצועיות וממשקי עבודה

 • הטמעת מערכות תומכות לניהול מכירות וחווית לקוח

המוצרים שלנו

מטרת על
שיפור והעצמת חווית הלקוח, מתוך הבנה של צרכיו הרגשיים, הקוגניטיביים והפונקציונאליים בכל מפגש עם מערך הלקוחות.
נושאים מרכזיים

 • חיזוק תפישת שירות ממוקדת לקוח
 • הקניית כלים לזיהוי רגעי אמת בניהול הקשר עם הלקוח
 • חיזוק המיומנויות לניהול רגעי אמת לאורך מחזור חיי לקוח
 • הקניית מיומנויות שירות מתקדמות – אינטליגנציה רגשית בשירות
 • הקניית כלים ומיומנויות לניהול תקשורת אפקטיבית והתמודדות עם מצבים מאתגרים בשירות

שיטה
הטמעת מודל ניהול חווית הלקוח ברגעי אמת בשירות

מטרת על
חיזוק הקשר העסקי עם הלקוחות ושיפור ביצועים באמצעות הטמעת תפישת ניהול קשר עם לקוח ממוקדת שותפות – Preferred Business Partner.
נושאים מרכזיים

 • יצירת שפה שרותית, משותפת ואחידה, בממשק לקוח פנימי וחיצוני – Preferred Business Partner
 • חיזוק תפישת תפקיד היחידה כמנהלת קשר עם לקוח ובעלת השפעה
 • העצמת שכבת המנהלים לאורך השדרה כמובילי מהלך ההטמעה
 • הובלת יוזמות ותהליכי שיפור בהתאמה לכל יחידה
 • שיפור יכולות, מיומנויות והתנהגויות תומכות קשר עם לקוח ממוקד שותפות

שיטה
מיקוד במנהלי היחידות כמובילי הטמעת התפישה.

מטרת על
יצירת חווית לקוח אחידה במערך כמפתח לשיפור ביצועים מתמיד.
נושאים מרכזיים

 • גיבוש תכנון והגדרת של תפישת מכירות ממוקדת לקוח
 • העצמת מערך המכירות וחיזוק תפישת מכירות ממוקדת לקוח
 • שיפור יכולות, מיומנויות והתנהגויות תומכות
 • הובלת יוזמות ותהליכי שיפור בהתאמה לכל יחידה במערך

שיטה
מיסוד פלטפורמה ניהולית להובלת מהלך למידה והטמעה של תפישת מכירות ממוקדת לקוח.

מטרות
חיזוק תפישת התפקיד ויכולות חשיבה עסקית יוזמת של מנהל מכירות ממוקד לקוח
יצירת שפה מכירתית, משותפת ואחידה, בממשק לקוח
הקניית כלים ללמידת תיק הלקוח על מכלול מרכיביו ומאפייניו
הקניית מיומנויות וכלים לניהול תהליכי העמקה ומיצוי פוטנציאל לקוח
הקניית מיומנויות וכלים לניהול תהליכי מכירה והעמקה ממוקדי פוטנציאל וערכים מוספים

נושאים מרכזיים
בניית תכנית עבודה לניהול מכירות ממוקד לקוח
פגישת מכירה אפקטיבית
ערוצי התקשורת עם הלקוח שמירה על המתח בין פגישות
מיומנויות בין אישיות ומיומנויות משא ומתן
מיומנויות מכירת ערכים מיומנויות סגירת עסקה
ארגז כלים ליצירת השפעה

היקף
5 ימי הכשרה

מטרות

 • חיזוק תפישת התפקיד ויכולות חשיבה עסקית יוזמת של מנהל מכירות ממוקד לקוח
 • יצירת שפה מכירתית, משותפת ואחידה, בממשק לקוח
 • הקניית כלים ללמידת תיק הלקוח על מכלול מרכיביו ומאפייניו
 • הקניית מיומנויות וכלים לניהול תהליכי העמקה ומיצוי פוטנציאל לקוח
 • הקניית מיומנויות וכלים לניהול תהליכי מכירה והעמקה ממוקדי פוטנציאל וערכים מוספים

נושאים מרכזיים

 • בניית תכנית עבודה לניהול מכירות ממוקד לקוח
 • פגישת מכירה אפקטיבית
 • ערוצי התקשורת עם הלקוח שמירה על המתח בין פגישות
 • מיומנויות בין אישיות ומיומנויות משא ומתן
 • מיומנויות מכירת ערכים מיומנויות סגירת עסקה
 • ארגז כלים ליצירת השפעה

היקף
2 ימי הכשרה