הדרכת מיומנויות2017-05-21T15:26:28+03:00

בעידן בו מוצרים ושירותים דומים מאוד, מהווה המשאב האנושי גורם מבדל ויתרון תחרותי מובהק. במאה ה-21, בעידן גלובלי ומבוזר ארגונים נעשים שטוחים ומורכבים יותר. על כן עולה חשיבותם של גורמים מקצועיים והם הופכים למרכיב מומחה וחיוני. וכפועל יוצא מכך משקיעים ארגונים יותר ויותר בפיתוח, העצמה וצמיחה של ההון האנושי שלהם. מאמצים אלו מכוונים לשפר את הביצוע הנוכחי של העובדים ושימורם בעתיד, בדגש על הפיכתם לבעלי השפעה ומוטיבציה.

השירותים שלנו

  • עוצמה אישית וצמיחה
  • עבודה במטריצה
  • עבודה עם צוות וצוות מרוחק – Virtual
  • עבודה חוצת תרבויות – Diversity
  • קבלת החלטות
  • עבודת צוות אפקטיבית
  • עבודה במסגרת רב-דורית
  • אינטגרציית בית-עבודה
  • התמודדות עם שינויים אישיים וארגוניים
  • ניהול ממוקד ערכים ואתיקה